Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE

SL-63

1,800.00 ฿ 

Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE

Blue Quartz Stone Bead

บลูคว๊อซ เป็นหินที่ช่วยปรับสมดุล บำบัดอาการวิตกกังวล ความกลัว และลดความเครียด ทำให้จิตใจสงบ สำหรับการงาน ช่วยเสิรมความคิดสร้างสรรค มีไอเดียใหม่ๆ ด้านความสัมพันธ์ ช่วยดึงดูดผู้คนที่มีความจริงใจต่อกัน ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และช่วยเรื่องการปรับตัว ให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

Blue Quartz Stone Bead x1

Blue quartz is the stone of relationship and balance in life. Relieve stress and makes your mind at peace.

Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE
Blue Quartz Stone Bead- RELATIONSHIP&BALANCE

Similar Products