Skip to main content
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant
Pixiu Pendant

Pixiu Pendant

SKU: PD-363
$45.00
Tax included.

ผ่านพิธีปลุกเสกจากศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

STERLING SILVER BEAD

Compatible with Moress PLAY and Open Bangle

ปี่เซียะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันและปัดเป่าภยันตรายและภูตผีปีศาจ

ชาวจีนเชื่อกันว่าพลังของสัตว์เทพมงคล สามารถบันดาลให้เกิดอำนาจความยิ่งใหญ่หรือสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงการขจัดปีศาจ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ หนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย หน้าที่การงาน ชื่อเสียง เกียรติยศ มั่งมีโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ความรัก การเรียน สามารถขอพรได้สมใจอย่างที่ปรารถนา ยกเว้นขอในทางที่ไม่ดี อีกทั้งเชื่อกันว่าปี่เซียะนั้น มีลักษณะ อ้าปากกว้าง ไม่มีรูทวารหนักและเบา ทำให้โชคลาภที่เข้ามาได้ง่าย ไม่รั่วไหลออกไป และได้ผลแม่นยำ

The Pixiu is a lucky symbol for wealth, good fortune, and protection. Wearing the Pixiu symbol is believed to bring good fortune and money in Chinese culture. People also believe this creature, Pixiu, protects them from losing wealth. According to legend, it protects you against unwanted energy and evil spirits.

5 mm. X 12mm. X 15mm.