ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส
สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส

สเปเซอร์ มูนสโตน โลตัส

SKU: ST-256
$38.00
$95.00
รวมภาษี.

ลูกปัดเงินสเตอร์ลิงประดับมูนสโตน

มิติสเปเซอร์

กว้าง 11 มม. XL 15 มม. XH 15 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางมูนสโตน

5 มม. X 5 มม.