ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ
จี้มุสิกะ

จี้มุสิกะ

SKU: PD-358
$45.00
รวมภาษี.

ผ่านพิธีการจากศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ลูกปัดเงินสเตอร์ลิง

เข้ากันได้กับ Moress PLAY และ Open Bangle

จึงอยากให้พรที่ขอกับท่านพิฆเนศสำเร็จผลเมื่อท่านขอร้องให้พระพิฆเณศองค์ใหญ่ ๆ ทบทวนแล้วยกตัวอย่างด้วยหนูมุสิกะต่อเพื่อให้หนูมุสิกะสละสื่อกลางในการรับสารส่งสารระหว่างเทพกับมนุษย์และอย่าลืมเตือนพรที่ขอนั้นไปให้ถึงท่านพิฆเนศเร็ว ๆ นี้

วิธีการขอให้หนูมุสิกะให้ได้ผล ใช้วิธีการ “กระซิบ” ขอให้ที่ข้างหูของหนูมุสิกะโดยเลือกข้างก็ได้ตามแต่ของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอให้มือกระต่ายมาปิดหูอีกข้างของหนูมุสิกะให้ได้ ซึ่งพรที่เราจะขอไปนั้นผ่านหูอีกสิ่งที่หนูต้องใช้ของหนูสิกะออกไปกว่าจะมาถึงสามารถกระซิบเตือนหรือได้

ลองดูตัวอย่างแล้วให้นำขนมนมหรือเงินถวายให้กับหนูมุสิกะด้วย

หากต้องการให้พรที่ขอต่อพระพิฆเนศสำเร็จโดยเร็ว หลังจากไหว้พระพิฆเนศองค์ใหญ่แล้วให้ไปอธิษฐานกับมุสิกะเพื่อให้มุสิกะทำหน้าที่เป็นสื่อในการรับสารระหว่างทวยเทพและมนุษย์และถือเป็นการเตือนใจให้ส่งไปยังพระพิฆเนศโดยเร็ว

วิธีขอพรมูสิกะให้ได้ผลคือกระซิบข้างหูมุสิกะ จะเลือกข้างไหนก็ได้ แต่ก่อนกระซิบ อย่าลืมเอามือข้างหนึ่งปิดหูอีกข้างหนึ่งของหนูมุสิกะ เพื่อไม่ให้คำอธิษฐานนั้นทะลุหูอีกข้างหนึ่งของหนูมุสิกะ

และเมื่อให้พรเสร็จแล้ว ให้นำขนม นม หรือเงินไปให้มุสิกะด้วย (คล้ายการติดสินบนหนู) หรือให้อะไรก็ได้ตามความสะดวกและศรัทธาของผู้อธิษฐาน


5 มม. X 11 มม. X 16 มม.