ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Aventurine สีเหลือง - การมองโลกในแง่ดี
Aventurine สีเหลือง - การมองโลกในแง่ดี
Aventurine สีเหลือง - การมองโลกในแง่ดี
Aventurine สีเหลือง - การมองโลกในแง่ดี

Aventurine สีเหลือง - การมองโลกในแง่ดี

SKU: SL-53
$16.00
$52.00
รวมภาษี.

อาเวนทูรีนสีเหลืองเป็นหินแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการมองโลกในแง่ดี สีเหลืองที่เด่นชัดของหินนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณสมบัติอันทรงพลังที่อาจมีอิทธิพลต่อชีวิตทั้งชีวิตของคุณอย่างลึกลับ มันแสดงถึงการสะท้อนตัวตน ความสงบ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสมดุลทางอารมณ์ของคุณ

หินอะเวนจูรีนสีเหลืองล้วนเป็นหินลืมความรำ่รวยและการมองโลกในเเง่ดีในธรรมชาติของหินนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัว