Skip to main content
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu
Pixiu

Pixiu

SKU: PS-317
$46.00
Tax included.

LUCKY CHARMS COLLECTION
STERLING SILVER BEAD 

ปี่เซี่ยะนั้นช่วยเสริมดวง เรียกทรัพย์ โชคลาภ เงินทอง โดยเฉพาะเรื่องค้าขาย
ผ่านพิธีปลุกเสกจาก วัดไผ่ล้อม 
ใส่ปี่เซียะข้อมือให้ถูกข้าง ร่ำรวยมั่งคั่ง ทำมาค้าขึ้น
นอกจากนั้น วิธีการใส่ปี่เซียะข้อมือก็ยังมีหลักฮวงจุ้ย ที่ถูกต้องอีกด้วย

ใส่มือซ้าย  : จะเกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายโดยตรง ทำให้ทำมาค้าขึ้น เจรจาธุรกิจลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย มีโชคลาภ และมีความร่ำรวยมั่งคั่ง เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
ใส่มือขวา  : จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจบารมี การมีลาภยศ ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มีบริวารมากมาย

貔貅; píxiū; P'i-hsiu 
The Pixiu helps to increase luck, to bring wealth, fortune, money, especially in trading. Rubbed the right way to get good results.

W 11 mm. X L 14 mm. X 14 mm.