Skip to main content
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ

Pixiu Bead ปี่เซียะ

SKU: PS-371
$1,350.00
Tax included.

LUCKY CHARMS COLLECTION
STERLING SILVER BEAD 


ปี่เซียะ สัตว์มงคลในตำนานของจีน ที่มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่จะช่วยเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ รวมไปถึงช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ โดยจะนำมาเป็นเครื่องประดับพกติดตัวในรูปแบบจี้ สร้อย กำไลข้อมือ หรือจะนำรูปปั้นปี่เซียะมาประดับไว้ที่บ้าน หรือที่ทำงาน

貔貅; píxiū; P'i-hsiu 
The Pixiu helps to increase luck, to bring wealth, fortune, money, especially in trading. Rubbed the right way to get good results. 

W 11 mm. X L 16  mm. X H 16  mm.